Анализ на геополитическата обстановка в света. Част първа

10 май 2024
  Темата е извънредно голяма и поради това  ще бъдат щрихирани само някои от характеристиките на съвременното геополитическо съотношение. В международните отношения вече има пълна липса на доверие. А именно…

Битката САЩ – Китай в облачното пространство

14 март 2024
Доклад, изнесен на Дискусията "Споделяне на новите икономически шансове от Китай", организирана от Китайската медийна група /КМГ/ и Поглед.инфо. Към 2007 г., когато повечето прогностици все още вярваха, че e…

Какво вещае конфликтът в Украйна?

16 май 2023
Доклад, изнесен на национална конференция на тема „Геополитическите трансформации и новите военни доктрини”, 15 май, 2023 година, Централен военен клуб Световният ред ерозира пред очите ни. Относителният упадък на мощта на…

Постижения и ограничения на публичната дипломация в българо-руските отношения в началото на ХХI в.

27 юни 2021
Когато говорим за отношенията между две държави с толкова дълготрайни, дори вековни взаимни контакти като България и Русия, трябва да имаме предвид както традициите, така и промените с геополитически или…

Търси се хоросан за спояване в ЕС. Какво да предложи България в сигурността?

24 юни 2020
EС се стреми да демонстрира солидарност. Но действителният интерес, който удържа центробежните сили след Лисабонския договор, е по-скоро в достъпа до финансови средства. Основният проблем на досегашното водене на разговорите…

Българо-руските отношения 142 години след Освобождението

05 март 2020
На пръв поглед темата за годишнината от установяването на дипломатически отношения между Княжество България и Русия изглежда далеч от немалкото днешни проблеми в българо-руските отношения, но само на пръв поглед,…

Мащабите на интеграция в Евразия* и бъдещето на Европа в „пост-Западния“ свят

15 декември 2019
Публикацията е част от доклад, изнесен на Международна научна конференция "Примаковските четения София - 2019", организирана от Форума "България-Русия", ИМИМО РАН "Е.М.Примаков", Института за лидерство към УниБИТ, при подкрепа на…

30 години „Преход“. Откъде тръгнахме, докъде стигнахме и алтернативи за бъдещето

29 ноември 2019
Доклад пред Международната научна конференция "30 години: преход, поуки и перспективи", 27 ноември 2019 г., УНСС, София Резюме „Преходът“ от „реален социализъм“ към новия тип икономика и новия тип общество…

А САЩ смятаха, че ще превърнат Китай в колония*

05 ноември 2019
Стана клише твърдението, че светът на следващото поколение ще бъде многополюсен. Но независимо от резултата, изходът във всички случаи означава загуба на сегашното положение на Америка. А цялото американско икономическо…

Дезинформацията като заплаха за сигурността

14 юни 2019
Доклад на кръгла маса на тема  «Влиянието на медиите и фалшивите новини върху формиране на  политиката за укрепване на отбранителните способности на страната, организирана от Дискусионна платформа „Сигурност и отбрана”…

Руско-китайските отношения и перспективите за Европа*

25 април 2019
Уважаема госпожо Вицепрезидент, Уважаема госпожо Хартлендер, Ваши Превъзходителства, Колеги и приятели, Както отбелязаха всички изказали се преди мен, глобалният геополитически баланс се променя бързо и ЕС трябва да се адаптира…

Българското участие в ръководството на Коминтерна – Васил Коларов и Георги Димитров

04 април 2019
За да очертая отношението на българските леви дейци към Третия или Комунистически интернационал, ще трябва да се върна към началото на комунистическото движение в България. През Първата световна война България…

Георги Димитров – пожарът, процесът и значението на тези събития за световната борба с националсоциализма

01 март 2019
Точно на днешния ден преди 86 години е извършено действие, замислено като опит за подмяна на развитието на политическия процес, който чрез фалшиви предпоставки да доведе до желания от извършителите…

Икономически фактори за отчуждението и омразата към богаташите

18 декември 2018
Смисълът на понятието „отчуждение“ (alienation) е достатъчно многопластов и съдържателен. От чисто формална гледна точка отчуждението означава прекратяване на близостта с някого, отделяне от някого или нещо. Погледнато юридически, отчуждението…

Системната криза на неолибералния капитализъм и „завръщането на Маркс“

16 декември 2018
От времето, когато Маркс формулира своите идеи, до днес тяхното влияние и измененията, които претърпяват, преминават през различни етапи, свързани с промените на капитализма. Можем да разграничим три големи цикъла…

Русофилство и русофобство в България до Втората световна война

29 октомври 2018
 Историческата съдба на България, определена от нейното геополитическо положение, е неизменно свързана с различни филства и фобства. Тази амбивалентност на нейния исторически път е особено силна при преходите, при завършването…