Анализ за отношенията България-Русия и България - Македония